Pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadzire Turistička zajednica Općine Barban, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
– poštom na adresu Turističke zajednice: Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban
– elektroničkom poštom: tz-barban@barban.hr
– osobno u Ured Turističke zajednice

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje:

Pravo na pristup informacijama
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Statut

Kontaktirajte nas

Možda nismo u blizini kompjutora, ali svejedno nam pošaljite mail. Odgovorit ćemo u najkraćem roku.

Not readable? Change text. captcha txt