Nove informacije za iznajmljivače u 2017. godini

Napisao TZ Barban

1. Imati Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Ured državne uprave – Služba za gospodarstvo.
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:
– usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja / u koje se ne ubrajaju pomoćne postelje.
– usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti
– usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.
– Rješenje o odobrenju prestaje važiti smrću iznajmljivača ili odjavom
iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave
nadležnom uredu.
2. na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča)
3. cjenik vidno staknut u smještajnom objektu
4. vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta! (Više)
5. platiti boravišnu pristojbu u predviđenom roku
6. platiti porez i prirez u predviđenom roku
7. prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24h od dolaska gosta)
8. voditi Popis gostiju
9. izdavati račune gostima
10. voditi evidenciju prometa (potrebno je upisati svaki izdani racun)
11. po završetku sezone platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet (0,25%) te dostaviti Poreznoj upravi obrazac

Iznajmljivač – (Obrtnik ili tvrtka) je dužan:
1. Prijavu turista napraviti u roku 24 sata na propisanim prijavnicama ili putem web-a. Za iste voditi odvojeno Knjigu domaćih i Knjigu stranih gostiju.
2. Obvezan je u svom objektu voditi Knjigu žalbi u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način, u roku od pet dana izjavljen prigovor dostaviti Državnom inspektoratu te u roku 15 dana od izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.
3. U osiguravajućoj kući potrebno je osigurati goste u ugostiteljskom objektu od posljedica nesretnog slučaja.
4. U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, obrtnik iznajmljivač dužan je u pisanom obliku u roku osam dana od nastale promjene obavijestiti nadležni ured.
5. Obrtnik-iznajmljivač obavezan je ishoditi standardiziranu tabelu u propisanom obliku /zvjezdice, vrsta usluge, naznaka za ministarstvo turizma/, te je vidno istaknuti na objektu.
6. Potrebno je vidno istaknuti cjenik usluga izražen u kunama, te barem na tri strana jezika. Cijena usluge smještaja mora biti odvojena od cijene boravišne pristojbe /koja je propisana u terminima/.
7. Boravišnu pristojbu uplaćuju na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Ostavite komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.