Obveze iznajmljivača

Napisao TZ Barban
  1. RJEŠENJE O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Potrebno je posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Istarskoj županiji – Ispostava Pula, Služba za gospodarstvo; Splitska 14, Tel: 052 371 182; Fax: 052 215 200; E –mail : dnekic@udu-istra.hr

  1. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih ploča su:
– Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac, tel: 047 645 561, e-mail:prodaja-lav@kordun.hr.
Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.
Proizvođaču je potrebno poslati:
• Kopiju uplatnice,
• Kopiju rješenja o kategorizaciji,
• Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.
kategorizacija

  1. CJENIK USLUGA

– U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) vidno istaknuti cijene usluge koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu).
– Cjenik nije potrebno ovjeravati
– Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala boravišne pristojbe po postelji.
– Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu (ne treba ovjeriti).

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:
1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)
4. Termin (unijeti sve termine, sezone…)
5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)
9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)
10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

  1. IZDAVANJE RAČUNA

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji). Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe. Ukoliko je gost boravio u objektu posredstvom neke od turističkih agencija, račun se ispostavi turističkoj agenciji. Račun za gotovinu možete izraditi sami na računalu (kompjuterski) ili pak kupiti već gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok u Narodnim novinama.

Obavezne točke koje je neophodno navesti na računu za usluge smještaja gostu u privatnom smještaju:
1. Naziv apartmana, ime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Broj računa (redni broj računa, primjerice 01/2016)
3. Ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena
4. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
5. Cijena (obavezno izražena u kunama, navesti jediničnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti samo informaciju da je uključena u cijenu, ako boravišnu ne plaćate paušalno već odvojeno, potrebno je navesti iznos boravišne i to kao posebnu stavku),
7. PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… )
9. Eventualni popust (Obavezno navesti tekstualno “Popust” i navesti iznos tog popusta a ne postotak)
10. Datum izdavanja računa
11. Potpis iznajmljivača

  1. KNJIGA PROMETA

Iznajmljivač je dužan svaki izdani račun (koji je izdao gostu ili agenciji) ili voucher upisati u Evidenciju prometa ili Knjigu prometa.

  1. PRIJAVA TURISTA

Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)
Od 01.01.2016. iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko novog sustava eVisitor. Preduvjet za korištenje eVisitora je da se do prvog dolaska gostiju obrate svojoj turističkoj zajednici koja će izdati:
1. korisničko ime
2. lozinku
3. TAN tablicu za prijavu u sustav
Potrebno je da obveznik samo prvi put osobno dođe u ured TZ Barban po svoje pristupne podatke, uz obavezno predočenje:
1. identifikacijskog dokumenta,
2. OIB-a
3. rješenja o pružanju usluga (ako ga nije već donio)
4. u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika.

  1. POPIS TURISTA

Novim Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15 propisan je novi elektronički sustav prijave i odjave gostiju, koji je u upotrebi od 1. siječnja 2016. godine te koji će predstavljati centralno mjesto informacija o turistima svih turističkih zajednica na području Republike Hrvatske. Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici ( Popis turista ) te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.
Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Uspostavljenje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.
Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige. Zaprimljeni podaci se čuvaju na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo.

Dakle uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige koje ste vodili do 01.01.2016.

  1. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu, u obrocima prema dobivenim uplatnicama ili odjednom. IBAN za uplatu boravišne pristojbe je: HR9610010051700604740, model: HR67, poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača – oznaka objekta iz sustava eVisitor.

Iznajmljivač koji boravišnu pristojbu plaćaju paušalno, a visina paušalne boravišne pristojbe vezana je za osnovni krevet i razred turističkog mjesta u tri jednake rate:

1. I rata – najkasnije do 31. srpnja,
2. II rata – najkasnije do 31. kolovoza,
3. III rata – najkasnije do 30. rujna.

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
C (Barban) 0,70 210,00
D (Ostala naselja) 0,50 150,00

Iznajmljivači koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju, plaćaju svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Djeca do 12. god. oslobođena su plaćanja boravišne pristojbe.

Osobe od 12. do 18. god. plaćaju boravišnu pristojbu umanjenju za 50%.

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I.  GLAVNA SEZONA II. PREDSEZONA I POSEZONA III. IZVAN SEZONE
01.06.-30.09. 01.-31.05.i 01.-31.10. 01.11.-28.02.
C (Barban) 5,00 3,50 2,50
D (Ostala naselja) 4,00 2,50 2,00
  1. PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Plaćati turističku članarinu (do kraja veljače za prethodnu godinu). Članarina turističkoj zajednici podnosi se Poreznoj upravi putem Obrasca TZ, kojeg se može kupiti u knjižari ili skinuti sa internet stranice: http://www.porezna-uprava.hr. IBAN za uplatu Turističke članarine: HR1510010051700627150, model HR67;
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.

Stopa za izračun članarine za 2016. godinu:

RAZRED TURISTIČKO MJESTO STOPA %
C Naselje Barban 0,1360
D Ostala naselja Općine Barban 0,1224
  1. PLAĆATI POREZ U PAUŠALNOM IZNOSU

Ostavite komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.